Eğitimlerimiz

Bilinçli Seçimler Oluşturmamız İçin

Bilgi ve Teknoloji Grubu Ltd. kurulduğu tarihten bu güne +15 yıl tecrübesi ile yurt içi ve yurt dışında alanında uzman yerli ve yabancı eğitimci kadrosu ve kataloğu ile faaliyet göstermektedir. Eğitimlerimiz yıl içerisinde planlanan tarihlerde açık grup veya talebiniz doğrultusunda kurumunuza özel kapalı grup olarak Türkçe ve İngilizce dillerinde verilmektedir. Sitemizde yer alan eğitimler dışında ihtiyaçlarınız doğrultusunda eğitim hizmetlerimiz için bize ulaşabilirsiniz.

SÜREÇ EĞİTİMLERİ

Süreç eğitimlerinin amacı, bir bütün olarak yazılım geliştirme ve yönetim becerilerini artırmaktır. Yöntem ve süreç temelli eğitimlerde, gereksinim analizi, konfigürasyon yönetimi ve bunlar gibi süreçlerin bir bütün olarak nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği, uygulamada hangi problemlerle karşılaşıldığı ve bu problemlere yönelik en iyi çözümlerin (best practice) neler olduğu konularında eğitim yapılmaktadır.

CMMI Farkındalık Eğitimi

Eğitimin Açıklaması

“Yazılım Mühendisliği’nde CMMI Temel Eğitimi” ile, CMMI modeli hakkında bilgi edinmek isteyen firmalara ve bu konuya ilgi duyan ve süreç iyileştirme konusunda…

Gereksinim Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Açıklaması

Tam ve hedefe uygun gereksinim analizinin yapılması için kullanılacak iki temel yöntemi ve bunların yazılım projelerindeki pratik uygulamalarını…

UML Eğitimi

Eğitimin Açıklaması

UML (Unified Modeling Language) object oriented dillerle yazılmış kodların şematize edilmesi için kullanılan standart notasyondur. UML kullanmanın başlıca iki amacı…

Ölçümleme ve Analizi Eğitimi

Eğitimin Açıklaması

Yazılım süreci kapsamında ölçümleme ve analiz işlemlerinin nasıl yapıldığı ve planlandığı anlatılır. Bu üç günlük eğitimde katılımcılara yazılım süreci kapsamında …

ENTERPRISE ARCITECT Eğitimi

Eğitimin Açıklaması

Bilgi Sistemleri Altyapısı, Kaynakları ve Organizasyonel Birimlerin ilişkileri, mevcut ve gelecek durumu aynı mimari model üzerinde gösterilerek iş hedefleriyle…

Konfigürasyon Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Açıklaması

Sıfırdan sürekli entegrasyona kadar konfigürasyon yönetim sürecinin tüm aşamalarını projenizde hızlı bir şekilde uygulayabilir hale gelmenizi sağlayarak uçtan-uca konfigürasyon…

TEST EĞİTİMLERİ

Test süreci ve yönetimi ile test araçları ile ilgili en iyi pratikleri ve uluslararası kabul görmüş yetkinlikleri uygulamalı olarak edinerek Test Süreci ve Yönetimi hakkında ihtiyacınız olan temel ve ileri seviyede bilgi sahibi olmanızı sağlayan eğitimleri alarak sancılı test süreçlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Ayrıca şirketinize/kurumunuza yeni katılan test personeliniz için ISTQB sertifika sınavlarına hazırlanmalarını sağlayan eğitim programlarımız mevcuttur.

Yazılım Test Süreci Eğitimi

Eğitimin Açıklaması

Projelerin başarılı olması için testlerle ilgili iyi pratikleri ve uluslararası kabul görmüş yetkinlikleri uygulamalı olarak edinerek test planlama, test işletimi ve sonuçların…

Test Analisti Eğitimi

Eğitimin Açıklaması

Test planlama, test işletimi ve sonuçların raporlanmasına ilişkin test sürecinin sistematik bir yapıda nasıl yönetileceğini ve nasıl uygulanacağını ve test yönetiminde test analistlerinin…

Teknik Test Analizi Eğitimi

Eğitimin Açıklaması

Risk temelli test süreci yaklaşımları, Yapısal temelli test teknikleri ve Statik ve dinamik analiz tekniklerini [..] Teknik Testler için Yazılım Kalite Özelliklerini öğrenerek…

TEST YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

Eğitimin Açıklaması

Projelerin başarılı olması için test yönetimi ile ilgili iyi pratikleri ve uluslararası kabul görmüş yetkinlikleri uygulamalı olarak edinerek Test süreci ve yönetimi hakkında ileri seviyede…

YAZILIM GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ

Yazılım geliştirme mimarisi, yönetilebilir geliştirme ortamı, programlama dilleri(Java, Delphi,C++,.NET vb), yazılım geliştirme araçları(RAD Studio, Visual Studio, Intellij IDEA, vb.), veritabanı(Oracle, PostgreSQL, vb.) konularda temel ve ileri düzeyde eğitim ihtiyaçlarınız için bize ulaşabilirsiniz. 

RAD Studio Mobil Uygulama Geliştirme Eğitimi

Eğitimin Açıklaması

RAD Studio, genel özellikler, püf noktalar,mobil cihaz kurulumu, komponentler ve uygulamalı örnekler, veritabanı, uzak veri işlemleri, uygulama arayüz…

İLERİ DÜZEY KURUMSAL JAVA EĞİTİMLERİ

Eğitimin Açıklaması

Hızlı bir şekilde, kaliteli, ekonomik ve yönetilebilir yazılımların geliştirilmesine yönelik yardımcı Java temelli teknolojileri kullanma becerilerinizi geliştirerek uluslarası kabul görm…

KURUMSAL UYGULAMA GELİŞTİRME MİMARİSİ EĞİTİMİ

Eğitimin Açıklaması

Sorumluluk Temelli Yazılım Geliştirme, Object Oriented Development, Dependency Injection, Hibernate, Design Patterns, Spring Framework-Hibernate Araçlarının Birlikte Kullanımı…

GÜVENLİ YAZILIM GELİŞTİRME EĞİTİMİ

Eğitimin Açıklaması

Genel terimler, altyapı, güvenli girdi kontrolü, kimlik doğrulama, session yönetimi, güvenli yetkilendirme, güvenli dizayn, kod analizi, web servisleri ve AJAX…

ISO EĞİTİMLERİ

Bilgi teknolojileri ISO sertifikasyon ve adaptasyon eğitimlerimiz ile kurumunuzun uluslararası standartlarda belgelendirme aşamalarına hazırlık ve adaptasyon eğitimleri ile güçlendirilmesinde yardımcı oluyoruz.

ISO/IEC 15504 SPICE EĞİTİMİ

Eğitimin Açıklaması

“SPICE ISO/IEC 15504 Eğitimi” kurumunuzun SPICE sertifikası alması için gerekli temel eğitimdir. Bu eğitim ile yazılım yaşam döngüsü süreçleri, SPICE yetenek olgunluk modelleri…

ISO/IEC 15408 COMMON CRITERIA EĞİTİMİ

Eğitimin Açıklaması

“Ortak Kriterler”, orjinal adıyla Common Criteria(CC), uluslararası geçerliliği bulunan bilgi teknolojileri güvenliği standardıdır. Ortak Kriterler, güvenlik gereksinimi tanımlama…

ISO/IEC 20000 BT HİZMET YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitimin Açıklaması

ISO/IEC 20000, Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Eğitimi’nin amacı, ITIL, BT Hizmetleri için BT yönetim politikası hazırlanması, BT Hizmet yönetim planlaması…

ISO/IEC 25051 RUSP EĞİTİMİ

Eğitimin Açıklaması

“ISO/IEC 25051: Yazılım mühendisliği – sistem ve yazılım kalite gereksinimleri ve değerlendirme(SQUARE) – Kullanıma Hazır Yazılım Ürünü(RUSP) Eğitimi’nin amacı yazılım kalitesi için gereksinimleri ve test…

ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitimin Açıklaması

Genel Kavramlar, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Kontrol Hedefleri, Bilgi Güvenliği Politikası, Bilgi Güvenliği Organizasyonu, Üçüncü Şahısların Yönetimi, Varlık Yönetimi…