ENTERPRISE ARCITECT EĞİTİMİ

EĞİTİMiN AMACI

Bilgi Sistemleri Altyapısı, Kaynakları ve Organizasyonel Birimlerin ilişkileri, mevcut ve gelecek durumu aynı mimari model üzerinde gösterilerek iş hedefleriyle uyumluluğu ve stratejik yönetim sağlayan pratiklerdir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

  • Kurumsal yapının mimari bileşenlerinin tek bir modelde görüntülenmesi,
  • Yapılan değişikliklerin mimariye olan etkilerinin ortaya konulması,Stratejik karar mekanizmalarının desteklenmesi,
  • Uluslararası standartlarda dokümantasyon yapılabilmesi,
  • İş süreçlerinin hangi sistemler üzerinde çalıştığının görselleştirilmesi ve yönetiminin kolaylaşması,
  • Risk Yönetimi ve İş sürekliliği planlamalarının yapılabilmesi,
  • Teknoloji alanında yapılacak güncellemelerin yönünün tespit edilmesi,
  • IT operasyon maliyetlerini azaltması,
  • Sürdürülebilir büyümeyi destekler.
EĞİTİMİN SÜRESİ

  • 2 gün