ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

Bilgi Güvenliği, kurumdaki işlerin sürekliliğinin sağlanması, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve yatırımlardan gelecek faydanın artırılması için bilginin geniş çağlı tehditlerden korunmasını sağlar. Bilgi birçok biçimde bulunabilir. Bilgi, kağıt üzerinde yazılı olabilir, elektronik olarak saklanıyor olabilir, posta yada elektronik posta yoluyla bir yerden bir yere iletilebilir ya da kişiler arası sözlü olarak ifade edilebilir. Bilgi hangi formda olursa olsun, mutlaka uygun bir şekilde korunmalıdır. İhtiyacınıza uygun eğitimi belirlemek amacı ile bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

YÖNETİCİLER İÇİN ÖZET BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ İÇERİĞİ

EĞİTİMİN SÜRESİ: 2 SAAT

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Bilgi Güvenliği Yönetimi Kavramları
 • Uygulama Gereksinimleri
 • Riskler ve Kilit Eylemler
 • Yönetim Desteği İhtiyaçları
ÇALIŞANLAR İÇİN ÖZET FARKINDALIK EĞİTİMİ İÇERİĞİ

EĞİTİMİN SÜRESİ: 4 SAAT

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Genel Kavramlar
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • Güvenlik Politikaları ve Prosedürleri
 • Sosyal Mühendislik
 • Güvenlik Olaylarına Müdahale
BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİM İÇERİĞİ

EĞİTİMİN SÜRESİ: 1 GÜN(Hızlandırmalı) - 3 GÜN(Standart Eğitim)

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Genel Kavramlar
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • Kontrol Hedefleri
 • Bilgi Güvenliği Politikası
 • Bilgi Güvenliği Organizasyonu
 • Üçüncü Şahısların Yönetimi
 • Varlık Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Güvenliği
 • Fiziksel ve Çevresel Güvenlik
 • İletişim ve Operasyon Yönetimi
 • Erişim Kontrolü
 • Bilgi Sistemleri Kurulumu, Geliştirilmesi ve Bakımı
 • Bilgi Güvenliği Olay Yönetimi
 • İş Sürekliliği Yönetimi
 • Uygunluk
 • Risk Analizi ve Risk Yönetimi
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulum ve İşletimi
  • Planlama
  • Uygulama
  • Kontrol
  • Denetleme
 • Sertifikasyon
UYGULAMALI EĞİTİM İÇERİĞİ

EĞİTİMİN SÜRESİ: 5 GÜN

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Genel Kavramlar
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • Kontrol Hedefleri
 • Bilgi Güvenliği Politikası
 • Bilgi Güvenliği Organizasyonu
 • Üçüncü Şahısların Yönetimi
 • Varlık Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Güvenliği
 • Fiziksel ve Çevresel Güvenlik
 • İletişim ve Operasyon Yönetimi
 • Erişim Kontrolü.
 • Bilgi Sistemleri Kurulumu, Geliştirilmesi ve Bakımı
 • Bilgi Güvenliği Olay Yönetimi
 • İş Sürekliliği Yönetimi
 • Uygunluk
 • Risk Analizi ve Risk Yönetimi
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulum ve İşletimi
  • Planlama
  • Uygulama
  • Kontrol
  • Denetleme
 • Sertifikasyon Gereksinimleri
 • ISO 27001’in örnek bir şirket üzerinde uygulanması.
  • Örnek Şirket Kurulması ve Tanımlar
  • Kapsam Belirlenmesi
  • Güvenlik Politikasının Hazırlanması
  • Risk Analizi ve Risk Yönetiminin Gerçekleştirilmesi
  • Süreçlerin İyileştirilmesi
  • Kurumsal Varlık Yönetimi
  • Karşı Tedbirlerin Belirlenmesi ve Uygulanması
  • Üst Yönetim Bilgilendirme ve Gözden Geçirme
  • Uyumluluk Raporu