CMMI V2.o Adaptasyonu ile Maliyetleri Azaltın,
Organizasyonunuzun Performansını Bir Üst Seviyeye Çıkarın

CMMI belgesi, kurumunuzun yetkinlik ve kalite seviyesini tüm dünyadaki potansiyel müşterilerinize ispatlar.

Her organizasyonun kabiliyetleri vardır. Pek çoğunda olmayan ise, bu kabiliyetleri en iyi uygulamalara göre karşılaştırabilecekleri ve hangileri ile daha yüksek performans elde ettiklerini belirleyebilecekleri bir süreç.

Siz de süreçlerinizi uluslararası kabul görecek şekilde iyileştirerek prestijinizi ve karlılığınızı arttırabilir, yazılım geliştirme sürecinde oluşabilecek riskleri en düşük değerlere çekebilirsiniz.

Bilgi Talep Formu

  %23

  %23 Daha Az Hata

  %54

  %54 Daha Az Tekrarlı İş

  %38

  %38 Üretim Hızı Artışı

  %54

  %54’e Varan Verimlilik Artışı

  %70

  %70’e Varan Ürün Kalitesi Artışı

  CMMI süreçleriyle ilgili ücretsiz bilgi almak için bize ulaşın.

  Neden CMMI sertifikası almalıyım, şirketim için nasıl bir avantaj sağlayacak?

  CMMI belgesi, kurumunuzun yetkinlik ve kalite seviyesini tüm dünyadaki potansiyel müşterilerinize ispatlar.

  • Ancak CMMI belgesi, sadece bir marka olarak değerli değil, CMMI size işlerinizi düzgün yönetmek için bir model sunar. Bu model sayesinde, hem maliyetlerinizi düşürüp verimliliğinizi artırabilirsiniz, hem de kurumsal yetkinliklerinizi iyileştirip daha iyi ürün ve hizmetler sunabilirsiniz.
  • CMMI modeli sayesinde, kurumsal süreçlerinizin sektördeki en iyi uygulama (best practice) beklentilerini karşılayıp karşılamadığını öğrenebilirsiniz.

  Eksiklerinizi tespit edip, sürekli iyileştirme altyapısı kurabilirsiniz.

  • CMMI modeli ile iyileştirilen süreçlerin kurumunuza uygun iş otomasyonunu geliştirebilirsiniz. Kurumunuzun standart süreç varlıkları kütüphanesini (process asset library) oluşturabilirsiniz. Bununla kurumunuzdaki tüm personelin süreç beklentilerini karşılamasını kolaylaştırabilirsiniz. Bunun için tüm personelin bu süreç kütüphanesi içeriğine hakim olması gerekir. Bu amaçla eğitim ve destekleyici faaliyetler düzenleyebilirsiniz.
  • Ancak standart süreçlerle işleri yapmaya geçiş sırasında yöneticiler ve personel arasında çeşitli sürtüşmeler çıkabilir. Bu nedenle, standart kurumsal süreçlerinizi mümkün olduğunca dijitalleştirmeniz ve kolay uygulanabilir hale getirmeniz gerekir. Bu olmadan, süreç tabanlı iş yapmak, bir hayli yorucu ve maliyetli olacaktır. Ama bu dijital dönüşüm sağlanırsa, personel hiç yorulmadan ve farkında olmadan yüksek olgunluk (high maturity) seviyesine ulaşabilir. Tepe yönetim de, organizasyon stratejilerinin ve politikalarının düzenli bir şekilde uygulandığından emin olur.
  • Standart kurumsal süreç varlıklarınız, uygulama sırasında sık sık güncellenecek ve iyileşecektir. Kurumunuzun içinde bulunduğu koşullara bağlı olarak, süreç varlıklarınızı düzenli olarak güncelleyerek, yeni koşullara adaptasyon yetkinliğinizi artırabileceksiniz, geçmiş aktivitelerde yapılan hataların tekrarlanmasını önleyecek, bir yerde edinilen tecrübenin kurumsal hafızaya aktarılmasını kolaylaştıracaksınız.

  İyileştirmenin en temel koşulu olan “Yaptığını yaz, yazdığını yap” prensibi ile kurumsal süreç varlıklarının iş ortamına entegrasyonu ile sağlanacaktır.

  • Tanımlı süreçler ve süreç varlıkları ile kurumlar işleri kahramanlardan kurtarıp kuruma sahiplendirecek, personel kaybı vb. durumlarda kurum aynı performans ve başarıları tekrar etmesini güvenceye alacaklardır. Böylelikle kurumun tecrübesi ve birikimi tekil “kahraman” kişilere bağımlı kalmayacak, tüm ekibin ortak hafızasına aktarılabilecektir.
  • Yapılan işler tanımlı olduğu zaman yöneticiler neyi takip edeceklerini bilecekler, risklerin/tehditlerin oluşmadan önüne geçme fırsatı yakalayacaklar.
  • CMMI tarafından ortaya konulan en önemli özelliklerden birisi aslında yapılan tüm izleme, ölçüm ve analizlerin aslında kurumun iyileştirilmesi, stratejik hedeflerine ulaşması konularının yakından ve metodolojik olarak izleme olanağı vermesi olacaktır.
  • Özünde yöneticiler açısından bakıldığında CMMI ile kurumsal yönetişim (governance) yetkinliği arttırılır, kurumsal gelişim yakından ve sağlıklı şekilde takip edilebilir

  CMMI şirketimin değerini nasıl arttıracak?

  1. Kusur ve Tekrar Yapma Oranı Düşürülecektir
  2. Tekrarlanabilir ve Tahmin Edilebilir Kurumsal Performans Sağlanacaktır
  3. Eğitim ve Oryantasyon Maliyetleri Düşecektir
  4. Kaynak Verimliliği Artacaktır
  5. Pazara Daha Hızlı Ürün Sağlanacaktır
  6. Kaliteli Ürün ve Proje Yönetim Yaklaşımı ile Tekrar İş Alma Oranı Artacaktır
  7. Üretim Sırasında Artan Tekrar Kullanılabilirlik (Reusability) Daha Ucuz ve Daha Hızlı Üretim Sağlayacaktır
  8. Artan Ölçüm ve Analiz Kabiliyetleri ile Stratejik Hedefler ile Uyumluluğu Sağlayarak Artan Kurumsal İyileştirme Direk Olarak Kurum Değerini Artıracaktır.

  Maliyetler nasıl azalacak?

  CMMI belgesi, kurumunuzun yetkinlik ve kalite seviyesini tüm dünyadaki potansiyel müşterilerinize ispatlar.

  • Ancak CMMI belgesi, sadece bir marka olarak değerli değil, CMMI size işlerinizi düzgün yönetmek için bir model sunar. Bu model sayesinde, hem maliyetlerinizi düşürüp verimliliğinizi artırabilirsiniz, hem de kurumsal yetkinliklerinizi iyileştirip daha iyi ürün ve hizmetler sunabilirsiniz.
  • CMMI modeli sayesinde, kurumsal süreçlerinizin sektördeki en iyi uygulama (best practice) beklentilerini karşılayıp karşılamadığını öğrenebilirsiniz.

  Eksiklerinizi tespit edip, sürekli iyileştirme altyapısı kurabilirsiniz.

  • CMMI modeli ile iyileştirilen süreçlerin kurumunuza uygun iş otomasyonunu geliştirebilirsiniz. Kurumunuzun standart süreç varlıkları kütüphanesini (process asset library) oluşturabilirsiniz. Bununla kurumunuzdaki tüm personelin süreç beklentilerini karşılamasını kolaylaştırabilirsiniz. Bunun için tüm personelin bu süreç kütüphanesi içeriğine hakim olması gerekir. Bu amaçla eğitim ve destekleyici faaliyetler düzenleyebilirsiniz.
  • Ancak standart süreçlerle işleri yapmaya geçiş sırasında yöneticiler ve personel arasında çeşitli sürtüşmeler çıkabilir. Bu nedenle, standart kurumsal süreçlerinizi mümkün olduğunca dijitalleştirmeniz ve kolay uygulanabilir hale getirmeniz gerekir. Bu olmadan, süreç tabanlı iş yapmak, bir hayli yorucu ve maliyetli olacaktır. Ama bu dijital dönüşüm sağlanırsa, personel hiç yorulmadan ve farkında olmadan yüksek olgunluk (high maturity) seviyesine ulaşabilir. Tepe yönetim de, organizasyon stratejilerinin ve politikalarının düzenli bir şekilde uygulandığından emin olur.
  • Standart kurumsal süreç varlıklarınız, uygulama sırasında sık sık güncellenecek ve iyileşecektir. Kurumunuzun içinde bulunduğu koşullara bağlı olarak, süreç varlıklarınızı düzenli olarak güncelleyerek, yeni koşullara adaptasyon yetkinliğinizi artırabileceksiniz, geçmiş aktivitelerde yapılan hataların tekrarlanmasını önleyecek, bir yerde edinilen tecrübenin kurumsal hafızaya aktarılmasını kolaylaştıracaksınız.

  İyileştirmenin en temel koşulu olan “Yaptığını yaz, yazdığını yap” prensibi ile kurumsal süreç varlıklarının iş ortamına entegrasyonu ile sağlanacaktır.

  • Tanımlı süreçler ve süreç varlıkları ile kurumlar işleri kahramanlardan kurtarıp kuruma sahiplendirecek, personel kaybı vb. durumlarda kurum aynı performans ve başarıları tekrar etmesini güvenceye alacaklardır. Böylelikle kurumun tecrübesi ve birikimi tekil “kahraman” kişilere bağımlı kalmayacak, tüm ekibin ortak hafızasına aktarılabilecektir.
  • Yapılan işler tanımlı olduğu zaman yöneticiler neyi takip edeceklerini bilecekler, risklerin/tehditlerin oluşmadan önüne geçme fırsatı yakalayacaklar.
  • CMMI tarafından ortaya konulan en önemli özelliklerden birisi aslında yapılan tüm izleme, ölçüm ve analizlerin aslında kurumun iyileştirilmesi, stratejik hedeflerine ulaşması konularının yakından ve metodolojik olarak izleme olanağı vermesi olacaktır.
  • Özünde yöneticiler açısından bakıldığında CMMI ile kurumsal yönetişim (governance) yetkinliği arttırılır, kurumsal gelişim yakından ve sağlıklı şekilde takip edilebilir

  Düşük Kusur/Tekrar Yapma Oranı

  • Süreçler içerisine yerleştirilecek doğrulama ve geçerleme süreçleri ile iş ürünlerinin gözden geçirilmesi faaliyetleri yüksek oranda Kusur/Tekrar oranını düşürecektir. Özellikle kurumsal kontrol soru listelerinin iş ürünü sahibi tarafından da ulaşılabilir olması, hataların gözden geçirme öncesi iş ürünü sahibi tarafından oluşturulmasını engelleyecektir. Bu durumda İş ürünü sahibi(işi üreten personel) kurumun neyi kontrol edeceğini biliyor olacaktır.
  • Kurumsal olarak elde edilmiş önceki hata/tecrübeler süreç varlıklarına yansıtılmış olacak, tekrar aynı hataların oluşması süreç varlıkları ile engellenmiş olacaktır.
  • Kullanılan süreç varlıkları daha önce denenmiş ve başarılı olduğu görülmüş süreç ve süreç varlıklarından oluşacaktır.
  • Kusurlar gözden geçirme çalışmaları faaliyetleri sırasında kayıt altına alınmakta, sürekli iyileştirme projeleri için girdi oluşturmakta, kök neden analizi yapılarak kurumsal süreç varlıkları iyileştirilmektedir

  Maliyet Düşürümü

  • Öncelikli maliyet düşürümü sağlıklı ve etkin proje planlama çalışmasından geçmektedir. OPAL’den indirgenen denenmiş ve etkin kurumsal planlama pratikleri sayesinde çok kısa zamanda kurumsal pratiklere uygun ve gözden geçirilmiş bir proje yönetim planı elde edilebilmektedir. Sağlıklı bir proje yönetim planı etkin maliyetin en önemli unsurlarındandır.
  • Diğer maliyet düşürümü, kurumsal olarak OPAL uyumlu oluşturulmuş çalışma ortamı sayesinde elde edilmektedir. OPAL uyumlu çalışma ortamı planlama ve kestirim aşaması dâhil projelere derhal başlanabilmesini sağlamaktadır. OPAL ile önerilen sağlıklı kurumsal kestirim pratikleri ile maliyet etkin kestirim ve planlama yapılabilmektedir.
  • Düzgün kurgulanmış OPAL uyumlu çalışma ortamı personelin ek eğitim almaksızın işe başlamasını ve üretmesini sağlamaktadır. Bu da proje için gerekli oryantasyon ve personel yönetimi ve geliştirme maliyetlerini minimize etmektedir.
  • Kurumsal olarak planlanmış, doğrulanmış ve deneyim/bilgi birikimi sahibi olunan araçlar ile üretim yapılması uyuşum ve entegrasyon maliyetleri ile birlikte geliştirme maliyetlerini de indirmektedir.
  • Kurumsal olarak belirlenmiş ölçme/analiz yöntemleri ile sağlıklı zaman-çizelgeleri oluşturulmakta, proje, bileşen veya personel bazında şirket kaynaklarının etkin takibi sağlanmakta ve üretim verimliliği arttırılmaktadır.

  Zamanında Pazara Girme

  • Kurumsal olarak tanımlanmış, deneyimlenmiş ve iyileştirilmiş süreçler ve bunlarla uyumlu çalışma ortamı altyapısı projelerin verimli ve tasarruflu üretilmesine olanak tanımakla birlikte, aynı zamanda çok daha kısa sürelerde projelerin tamamlanmasını sağlamaktadır.
  • Tanımlı ve standart kurumsal/proje rolleri projeler için tutarlılık sağlayarak, kişilerin projeler içerisinde etkin kullanımını, böylelikle daha kısa proje tamamlama sürelerine ulaştırmaktadır.

  Riskleri Düşürme

  • CMMI ve PMI tarafından oldukça olgun ve yetkin risk yönetim metodolojileri önerilmekte, çalışma ortamı entegrasyonu ile birlikte yakın ve etkin risk takibi yapılabilmektedir. Örneğin kitaplarda yazanların aksine; riskler risk tepkileri ve sorumluları ile birlikte takip edilebilmekte, riske en yakın personel aracılığı ile risk durumları güncellenebilmektedir.
  • Ayrıca proje kestirim aşamasında proje aktiviteleri için belirsizlikler de PERT vb. yöntemlerle kayıt altına alınabilmektedir

  Kalite Artırımı

  • Öngörülen kurumsal süreçler ve diğer süreç varlıklarının katkısı için temel pratiklerden birsi olarak daha planlama aşamasında kalite metrikleri belirlenmekte, böylelikle doğrulama ve geçerleme faaliyetlerinin bu metrikleri dikkate alarak tetkikleri yapması sağlanmaktadır.
  • Bununla birlikte, kurumsal olarak tanımlı süreç ve diğer süreç varlıkları kullanılarak, kusur oluşma ve kusur giderme faaliyetleri minimize edilmektedir.
  • CMMI tarafından öngörülen önemli katkılardan birisi “Gereksinim Geliştirme” ve “Paydaş Katılımı” alanlarıdır. Kurumsal olarak bu alanlarda oluşturulacak faaliyetler sonucu Apple yaklaşımına benzer şekilde müşterinin dile getirdiği ihtiyacını gerçekten süzerek, müşterinin talep ettiği ürünün teslim edilmesini ve kullanılmasını takiben ihtiyaç duyulacak gereksinimlerin ortaya çıkarılmasıdır. Müşteri tarafından başarılı kurum olarak tanınma ve tekrar iş alabilme gereklerinden birisidir.
  • “Kurumsal Sürekli İyileştirme” faaliyetleri CMMI tarafından ortaya konan ve kurum için en önemli faaliyet alanlarından birisi olmaktadır. Gerek kurumsal süreç altyapısının iyileştirilmesi, gerekse kurumun misyonuna sadık kalacak iyileştirmeler yapması gerek kurumsal gerek ise ürün kalitesini arttırmaktadır

  Üretkenlik Artırımı

  • Kurumlar için en önemli kalemlerden birisi olup, onlarca yıllardır kurumların odaklandığı alanlardan birisidir. Öngörülen üretkenlik artırımı birkaç alan tarafından sağlanmaktadır

  Müşteri Memnuniyeti Artırımı

  Müşteri memnuniyeti kaliteli bir kurum ve kaliteli ürünler ile sağlanmaktadır. Öngörülen iyileştirme bir kaç alanda bunu sağlamaktadır.

  • Planlama Süreci
  • Gereksinim Geliştirme
  • Doğrulama ve Geçerleme Faaliyetleri
  • Risk Yönetimi
  • Alt Yüklenici Yönetimi

  Yeni ve Tekrarlayan İş Olanakları

  Kaliteli bir kurum tarafından üretilen kaliteli ürünler müşteri tarafından hızla benimsenmekte, satın alınan ürünün satış hacmini arttırmakta ve yeni müşteri sorunlarının/ihtiyaçlarının giderilmesi için tekrar aynı kurumun seçilmesini sağlamaktadır.
  Öngörülen kurumsal iyileştirmeler ile sadece müşterinin belirttiği ihtiyaçlar değil, ürünlerin müşteri tarafından kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek ihtiyaçların da öngörülerek kaliteli bir ürün geliştirilmesi ve teslim edilmesi bunun birinci koşuludur. PMI ve özellikle CMMI tarafından bu alanda çok önemli pratikler ortaya konmakta ve kurumların bu pratikleri entegre edebilmesi sağlanabilmektedir.

  CMMI süreçleriyle ilgili ücretsiz bilgi almak için bize ulaşın.