ISO/IEC 25051

YAZILIM SİSTEMLERİ KALİTE GEREKSİNİMLERİ VE DEĞERLENDİRME (SQuaRE)

Kullanıma Hazır Yazılım Ürünü(RUSP) Kalite Gerensinimleri ve Test Talimatları

Danışmanlığını verdiğimiz bu standart, yazılım ürünü geliştirme süreçleri veya kurumsal sistem kalite süreçleri ile ilgilenmemektedir. Bu standart temel olarak son kullanıcıya; uyumlu, ürün tanıtımı ve kullanım kılavuzunda belirtilen niteliklere uygun, yazılım projesinin kullanımı sırasında doğacak temel ve kritik fonksiyonları özellikle inceleyerek güvenli ve düzgün çalışan programlar sunmayı amaçlar.

Günümüzde TS 13298 gibi birçok standart, bu standartın önkoşul olarak alınmasını istemektedir.

RUSP Ürünlerine Örnek Olarak;

 • Metin İşlemciler,
 • Veritabanı Kontrol Yazılımları,
 • Grafik Paketleri,
 • Otomatik Bankamatik Sistemleri,
 • İnsan Kaynakları Yönetim Yazılımları,
 • Satış Yönetim Yazılımı,
 • Hastane Bilgi Sistemleri verilebilir.

Standardın Gerektirdiği Dokümanlar:

 • Ürün Tanıtım Dokümanı
 • Ürün Kullanım Kılavuzu
 • Test Dokümanı
 • Test Raporu