EĞİTİMİN AMACI

Bilgi Teknolojisi Güvenliği Kriterleri (Ortak Kriterler) Eğitimi kurumların dünyaca güvenilir ürünler üretmek üzerine çalışma yapacak geliştirici, kalite yöneticisi ve yönetici kaynakları için tasarlanmış 2 günlük bir eğitimdir. Eğitim kapsamında Ortak Kriterler standartlarının özümsenmesi, ortak kriterlere uygun ürün geliştirme ve bu faaliyetler için gerekli olacak kurumsal altyapı hazırlıkları için detaylı paylaşım yapılacaktır. Eğitim alan kişilerin kurumlarında ortak kriterlerin yerleştirilmesi, gerekli altyapının kurulması ve proje/ürün yönetim süreçlerine yansıyabilecek kurumsal değişiklikleri içselleştirmesi beklenmektedir. Uluslararası mevcut Koruma Profillerinin kullanımı veya uyarlanması ile tamamen özgün koruma profili ve güvenlik hedefi oluşturulması başlıkları işlenecektir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

  • Giriş
  • Güvenlik Değerlendirme Standartları
  • Ortak Kriterler Genel Model
  • Kurumsal Güvence Seviyeleri
  • Fonksiyonel Güvenlik Gereksinimleri
  • Güvence Güvenlik Gereksinimleri
  • Koruma Profili ve Güvenlik Hedefi
  • Güvence ve Fonksiyonel Gereksinim İşlemleri
  • Ortak Kriterler Çekinceleri