ISO/IEC 20000

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİMİ

ISO/IEC 20000 standardı ISO/IEC 20000-1 ve ISO/IEC 20000-2 standartları olmak üzere 2 standarttan oluşmaktadır. Belgelendirme işlemleri 1 nolu standarttan yapılmakta olup, 2 nolu standart bu kapsamda klavuz standarttır.

İlk bölüm bilgi teknolojileri yönetimini kapsayan hizmet yönetimini içermektedir. Sertifikasyon için gereken azami gereksinimler bu bölümde bulunmaktadır ve denetleme faaliyetleri bu bölüme göre yapılmaktadır. İkinci bölüm ise  BT hizmet yönetimi uygulama tüzüğüdür ve standartın kapsamı dahilinde hizmet yönetimi işlemleri için en iyi uygulamalar bu bölümde adreslenir.

BT Hizmetleri Yönetim Sisteminin Kurulmasının Avantajları

 • Kurumunuzun hizmet kalitesi artışı ve güvenilir kurumsal destek,
 • BT yeteneklerinizin net olarak görülebilmesi,
 • Mevcut hizmetleriniz hakkında daha net bilgi,
 • Kurumunuzun yeteneklerinin doğru analizi ve iş tatmini ile çalışan motivasyonunuzun artışı,
 • Müşterilerinizin ihtiyaçlarını doğru anlama, doğru/kaliteli hizmet ve destek sayesinde müşterilerinizin memnuniyetinin arttırılması,
 • Süreçlerinizde güvenlik, hız ve erişilebilirlikte gözle görülür artış,
 • Doğru yönetim ile maliyetlerinizin azaltılması,
 • Etkin kaynak yönetimi ve kaynakların verimli kullanımı,
 • İş/problem tekrarlarının önüne geçilmesi,
 • Gereksiz işlerin belirlenmesi ve iş gücünün etkin kullanılması,
 • BT hizmetlerinizin erişilebilirliğinin artırılması,
 • Müşterilerinizin, son kullanıcıların ve iş ihtiyaçlarını karşılayan projelerin tamamlanmasının güvence altına alınması,
 • Hizmetlerin sunumunda yer alan kişilerin rol ve sorumluluklarının belirlenmesi,
 • BT ekiplerinin arttırılmış memnuniyeti,
 • Geçmiş deneyimlerden öğrenme sürecinin sağlanması,
 • BT’nin müşteri ve iş kolları ile arasındaki iletişimin iyileştirilmesi, beklentilerin doğru yönetilmesi

ISO/IEC 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Kurma Aşamaları

 • Hizmet Yönetim Politikası Hazırlanması
 • Hizmet Yönetim Planlaması
 • Hizmet Seviye Yönetimi Yapısının Kurulması
 • Hizmet Süreklilik ve Erişilebilirlik Yapısının Kurulması
 • BT Finansal Yönetim Yapısının Kurulması
 • Kapasite Yönetimi Yapısının Kurulması
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi Yapısının Kurulması
 • Tedarikçi Yönetimi Yapısının Kurulması
 • Olay Yönetimi Yapısının Kurulması
 • Problem Yönetimi Yapısının Kurulması
 • Konfigürasyon Yönetimi Yapısının Kurulması
 • Değişim Yönetimi Yapısının Kurulması
 • Sürüm Yönetimi Yapısının Kurulması
 • İç Tetkik
 • Yönetim Gözden Geçirmesi
 • Belgelendirme