Chat with us, powered by LiveChat

PostgreSQL ve PostGIS Eğitimleri

PostgreSQL ve PostGIS Eğitimleri 2018-04-23T10:56:28+00:00

PostgreSQL Eğitimi

 • PostgreSQL yükleme
 • PostgreSQL tarihçe ve genel bilgiler
 • Psql ve PgAdmin kullanımı
 • PostgreSQL data tipleri
  • Numeric data types
   • Integer data types
   • Floating point types
   • Serial types
  • Character types
  • Binary data types
  • Date & time values
  • Boolean values
  • Array types
  • Other data types
 • Sequence Mantığı
 • Indexleme mantığı
  • PostgreSQL indexes
  • Partial indexes
  • Indexes on expressions
 • COPY ile data yükleme
 • Tablespace mantığı
 • Partition mantığı
 • Gelişmiş SQL kullanımı
  • Common Table Expressions (CTE)
  • Window Functions
 • PL/pgSQL ile trigger yazma ve stored procedure oluşturma
  • Prosedür değişkenleri
  • Loop operasyonları
  • PERFORM ve EXECUTE statements
  • Triggerlar
 • PostgreSQL sorgu optimize etme
  • Sorguları analiz ve optimizasyon
  • EXPLAIN kullanımı

PostGIS Eğitimi

 • Postgis ve Quantum Gis Yükleme (Windows, Ubuntu, Centos veya Fedora),
 • Gis Kavramları ve Kullanım Alanları,
 • Projeksiyon,
 • postgis projeksiyon tabloları, EPSG kodları,
 • Postgis masaüstü, webde kullanımı ve web haritalama araçları,
 • Postgis 2.0 ve öncesi default tablolar; geometry_columns, spatial_ref_sys
 • Gist index oluşturma ve kullanımı
 • Geometri, boyut, projeksiyon kısıtlamaları
 • Mekansal(spatial) Tablo Yönetim Fonksiyonları
 • Geometri Üretim Fonksiyonları; geomfromtext, makebox, makeline, makepolygon, vs…
 • Geometri Erişim Fonksiyonları; x, y, centroid, pointn, geometrytype, isvalid, vs.
 • Geometri Değiştirme Fonksiyonları; force2d, translate, transform, vs.
 • Geometri Çıktı Fonksiyonları; astext, askml, asgeojson vs.
 • Operatörler
 • Geometrik İlişkiler ve Ölçümler; area, length, intersects, touches, within, vs.
 • Geometri İşleme Fonksiyonları; buffer, union, simplfy, vs.
 • Linear Referencing; linelocatepoint, lineinterpolatepoint, vs.

Duyurular

CMMI® V2.0: Yetenek Temelleri Eğitimi (2 gün)
Tarih : 16-17 Eylül 2019
Açıklama :
Tüm CMMI V2.0 faaliyetleri için temel eğitim olan bu 2 günlük çalışma size yeni CMMI 2.0 temel içeriği ile ilgili temel anlayışı oluşturmanızı sağlayacaktır. Bu eğitimi takiben “Geliştirme Mükemmeliyeti Oluşturma” (CMMI 2.0 Mühendislik ve Geliştirme uygulama alanlarına daha detaylı odaklanılan) ve benzeri diğer tamamlayıcı eğitimler ile desteklemeniz beklenmektedir.CMMI Institute resmi baş denetçilerimizden Erhan Çınar’ın vereceği 2 Gün sürecek olan eğitime davetlisiniz.
İletişim: Fatma ÇULCU
T: +90 552 4040606
M: fatma [@] btgrubu.com

Detaylar:

https://www.btgrubu.com/cmmi-v2-0-yetenek-temelleri-egitimi/

Whatsapp'tan yaz
Comodo SSL