Yazılım Test Hizmetleri

“Testlerle Başa Çıkabilirsiniz”

“Testlere ayırdığımız işgücü ve zamanın projeye maliyeti çok yüksek. Daha çok kar etmeliyiz; testlerden vazgeçelim…” diyorsanız;

“Yazılım kalitesine ve müşteri memnuniyetine önem veriyorsunuz; yazılım testlerini gerçekleştirmek için ciddi kaynaklar ayırarak proje ya da kurum düzeyinde test ekipleri kuruyorsunuz. Ama proje kaynaklarının ve dolayısıyla proje zamanının büyük bir kısmını yazılım testlerine ayırmak zorunda kalıyorsunuz. Bu nedenle, testleri yazılım geliştirmede çok önemli bir maliyet ortaya çıkararak projelerin karlılığını düşüren bir etmen olarak görmeye başladınız. Sizi anlıyoruz. Ama dikkat edin, testlerden vazgeçmek sonuçta sizi bitmek bilmez geri dönüşlerle uzayan proje süresi, fazladan işgücü kullanımı, yüksek proje maliyeti, müşteri memnuniyetsizliği, güvenilir olmayan düşük nitelikli ürünler ile karşı karşıya bırakabilir!

“Hataları kullanıcı bulup söyler zaten! Test maliyetiyle uğraşmayalım…” diyorsanız dikkat edin:

Unutmayın ki, yazılım projelerinin başarısız olmasının en önemli sebeplerinden biri, rekabet ve karlılık endişesiyle yazılım testlerine vazgeçilebilir unsurlar olarak bakmaktır. Bu bakış proje maliyetinde artışa, müşteri memnuniyetsizliğine, güvenilir olmayan düşük nitelikli ürünlere yol açacaktır.

 • Test Hizmetleri ve Otomasyon
 • Test Süreci Eğitimleri
 • Simülatör Geliştirme
 • Kalite Kontrol ve Güvence
 • Test Süreç Danışmanlığı
 • Test Araçları Tedariği

ÇÖZÜM NEREDE

Yukarıdaki iki çıkmazdan biriyle karşı karşıyaysanız ve aşağıda yazdıklarımız size tanıdık geliyorsa size çok fazla zaman kazandıracak bir test hizmeti anlayışımız olduğunu söyleyelim. Bu konuda sizi angarya işlerle boş yere uğraşmaktan kurtararak nasıl zaman kazandırabileceğimizi öğrenmek ister misiniz? Yapmanız gereken, yazılım test hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için bizi aramak…

 • Projeye ayrılan zamanı verimli kullanmak,
 • Hem yazılımı üreten firmanın hem de yazılımı talep eden kuruluşun dolaylı etkilerinden bağımsız olarak tarafsız nesnel sonuçlar elde etmek,
 • Yazılım testlerinde uzmanlaşmış personel hizmeti sağlamak,
 • Proje ya da firma/kurum düzeyinde fazla personel istihdamını önlemek,
 • Standartlara ve kalite gereklerine uygun test dokümantasyonu sağlamak,
 • Beklenen gereksinimleri karşılayan, doğru çalışan, güvenli, güvenilir ve kullanışlı yazılımlar elde etmek,
 • Yazılım kabul sürecinin proje takvimi içerisinde sorunsuz yaşanmasını sağlamak,
 • Yazılım bakım sürecinde ortaya çıkabilecek hata ve sorunları en aza indirgeyerek bakım süreci etkinliklerini firma ve kurum düzeyinde azaltmak,
 • Dolayısıyla bakım maliyetlerini düşürmek, müşteri memnuniyetini sağlamak, proje toplam maliyetini düşürmek,
 • Projenin başarıyla gerçekleşmesini tesadüflere bırakmayarak hayal kırıklığı yaşamamak.
 1. Planlama ve Analiz: İhtiyaçların belirlenmesi ve zaman planlanmasının yapılması;
 2. Ortamın Hazırlanması: Test Senaryolarının, scriptlerin ve varsa simülatörlerin hazırlanması;
 3. Testlerin Uygulanması: Donanımsal ve Yazılımsal açıdan test ortamının hazırlanması
 4. Testlerin Uygulanması: Testlerin daha önceden hazırlanan test adımlarına göre uygulanması ve tespit edilen hataların/önerilerin not alınması.
 5. Sonlandırma ve Raporlama: Testlerin sonlandırılması ve raporun hazırlanarak proje sahibine iletilmesi

TEST HİZMETLERİMİZ

Fonksiyonel Test ve Otomasyonu

Sistemin bir kısmının veya tamamının işlevselliğini ölçmek için yapılan testlerdir. Sistem arayüzü üzerinden yapılan bu testler, yazılımın fonksiyonel gereksinimlerini yerine getirip getirmediğini ölçmek için yapılmaktadır.
Fonksiyonel test süreçleri kolaylıkla otomatize hale getirilebilmektedir. Test otomasyonu ile aynı testleri her seferinden tek tek tekrar yapmaktan dolayı oluşan veya arayüzdeki seçeneklerin çokluğundan dolayı uzun süren senaryoları daha hızlı hale getirerek zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayabilirsiniz.

Performans ve Yük Testi

Bu testler; performans, yük ve stress testleri olmak üzere 3’e ayrılır.
Performans ve yük testi ile yazılım ürünlerinin normal veya belirlediğiniz şartlarda belirli bir yük altındaki tepki süresini ölçebilir, bu sayede yazılımınızın performansını düşüren etkenleri tespit edebilir, donanım gereksinimlerini tekrar belirleyebilir ve sisteminizi kullanıcı sayınıza göre optimize edebilirsiniz. İleriye dönük planlar için ise sisteme aşırı yük bindirerek(strese sokarak) sistemin kaldırabileceği en fazla yükü tespit edebilir ve acil durum senaryolarınızı planlayabilirsiniz.

Kullanıcı Kabul Testleri

Geliştirme aşaması sonlanmış yazılım ürününün gerçek hayatta kullanımına başlanmadan önce yapılan son test aşamasıdır. Bu aşamada yazılım ürününün teknik şartnamede belirtilen tüm gereksinimleri karşılamış olması ve bunun yanında kullanılabilir durumda olması beklenir. Yazılım ürününü satın alan kişi/kurum tarafından hayati önem taşıyan bu test, düzgün yapılmadığı taktirde müşteriye mali açıdan çok ciddi zarar vermektedir. Bu yüzden kabul testleri, 3. bir kişi/kurum tarafından yönetilerek müşteri ile birlikte yapılmalıdır.

1.Yazılım Test Süreci Eğitimi (ISTQB FOUNDATION LEVEL)

 • Temel Test Terimleri, Kavramlar, Standartlar ve Çerçeve Modeller
 • Geliştirme Boyunca Test Süreci ve Yönetimi
 • Test Tasarım Teknikleri ve Statik Test Yöntemleri
 • Test Araçları ve Otomasyon

2. Test Analisti Eğitimi (ISTQB ADVANCED LEVEL)

 • Test Süreci ve Test Yönetimi
 • Test Teknikleri ve Yazılım Kalitesi Testleri
 • Gözden Geçirmelerde Kontrol Listelerinin Kullanımı
 • Hata (Defect) Yönetimi
 • Test Araçları

3. Teknik Test Analisti Eğitimi (ISTQB ADVANCED LEVEL)

 • Risk Temelli Test
 • Yapısal ve Analitik Test Teknikleri
 • Kalite Gereksinimleri ve Teknik Testler
 • Gözden Geçirmeler
 • Test Araçları ve Otomasyon

4. Test Yöneticisi Eğitimi (ISTQB ADVANCED LEVEL)

 • Test Süreci ve Sürecin İyileştirilmesi
 • Test Yönetimi, Organizasyonu ve Yetkinlikler
 • Gözden Geçirme ve Denetim
 • Hata (Defect) Yönetimi
 • Test Araçları ve Otomasyon

Simüle Edilecek Ürünün Analizi – Analiz ve Tasarım – Geliştirme – Simülatörün Testi

SİMÜLATÖR GELİŞTİRME

Simülatörler, bir yazılım ekosisteminin birden fazla yazılım ve/veya donanımdan oluşması durumunda test maliyetinin ve sistem kurulması sırasında harcanan eforun azaltılması sırasında görev yapmaktadırlar. Bilgi ve Teknoloji grubu olarak test faaliyetlerinizi kolaylaştırmak, sistemin tümünün veya bir kısmının test sırasında simüle edilmesini sağlamak için ihtiyaçlarınıza uygun runtime simülatör geliştirme hizmeti sağlamaktadır. Oluşturulan bu simülatörler iletişim protokolünüze uygun olarak özelleştirilebilmektedir.

TEST ARAÇLARI TEDARİĞİ

Firmamız test hizmetlerinizde kullanmak üzere aşağıdaki türde araçlar, eğitimleri ve bakım desteği sağlamaktadır.

 • Gereksinim Yönetimi Araçları
 • Test Yönetimi Araçları
 • Test Otomasyonu Araçları
 • Performans ve Yük Testi Araçları
 • SQL Server Monitoring Araçları

REFERANSLARIMIZ

Test hizmetleri ve danışmanlık hizmeti sağladığımız diğer referanslarımız hakkında detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.