EĞİTİMiN AMACI

Yazılım projelerinde programlamaya ait maliyetlerin %90’ı bakım aşamasında harcanıyor. Bakım aşamasındaki bu maliyetlerden tasarruf edebilmeniz kolay yönetilebilir kod yazılmasına bağlı. Bu da sağlam ve kaliteli bir yazılım mimarisini gerektirir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

  • Sorumluluk Temelli Yazılım Geliştirme
  • Object Oriented Development
  • Dependency Injection
  • Design Patterns
  • Spring Framework-Hibernate Araçlarının Birlikte Kullanımı
  • Kurumsal Uygulamaların Teknoloji Gereksinimleri ve Çözümler
  • Web Tabanlı Uygulamaların Mimarisi ve MVC Uygulamaları
  • Domain Driven Design
  • Servis ve Model Nesnelerinin Yönetimi

EĞİTİMİN SÜRESİ

  • 4 gün (%60 teorik, %40 workshop)