COBIT İlkeleri ve Çözümlerimiz

CoBIT ile mi ilgileniyorsunuz? Bilişim Teknolojileri altyapınızı, süreçlerinizi, tanımlamak, iyileştirmek ve daha iyi kontrol etmek mi istiyorsunuz. Gelin Bilgi ve Teknoloji Grubu olarak çözümlerimizin CoBIT çalışmalarınızda size nasıl yardımcı olabileceğini anlatalım. Eğer isterseniz, ürünler ve çözümlerimiz ile ilgili sorularınızı bize telefonla iletebilirsiniz.

PO8 Manage Quality

Kalite Yönetimi – BT hizmetlerinin kalitesini sürekli iyileştirilmesi ve bunun ölçülebilmesi
Kurumunuzdaki kalite süreçlerinin ve kalite anlayışının formal, sürekli ve ihtiyaçlara uygun olarak sağlanması kritiktir. Bunun için verimli bir Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması ve işletilmesi gerekmektedir. Micro Focus Silk ailesi çözümleri, kalite yönetimi, işlevsel testlerin sürekli otomasyonu ve yazılım performans testleri ile Micro Focus CaliberRM gereksinim yönetimi çözümlerini bir araya getirerek yazılım kalite süreçlerinizi elektronik olarak tanımlanmış, tekrarlanabilir, sürekli işletilebilir kılar ve ortaya çıkan ürünlerinizin gereksinimlerinizi doğru şekilde karşılayıp karşılamadığını anlık olarak test edebilir.

AI2 Acquire and Maintain Application Software

Uygulama Yazılımı Alımı ve İdamesi – Varolan uygulamalar ile iş gereksinimlerinin kabul edilebilir bir maliyet ve sürede paralelleştirilmesi
Satın aldığınız, ya da bakımını yapmakta olduğunuz yazılımların işleyişini anlamak için kodlar üzerinden Micro Focus ürünleri ile tersine mühendislik yapabilir ve sistemin mimarisini çıkarabilirsiniz. Yeni aldığınız kodların konfigürasyon ve değişiklik yönetimi konularında Micro Focus StarTeam‘in üstün özelliklerinden yararlanabilir, yaptığınız değişikliklerin sisteme etkisini Micro Focus SilkTest otomatik işlevsellik/regresyon testleri ile kontrol edebilirsiniz. Micro Focus Silk ailesi çözümleri ile sistemlerinizdeki problemleri doğru zamanda ayırt edebilir, çözümlenme süreçlerini ve tüm sistemdeki son durumu anlık olarak izleyebilirsiniz. IDERA veritabanı çözümleri ile veritabanlarınızın işleyişlerini dokümante edebilir, veritabanları ile ilgili değişiklikleri sistemleriniz çalışırken gerçekleştirebilirsiniz.

AI3 Acquire and Maintain Technology Infrastructure

Teknoloji Altyapısının Alımı ve İdamesi – Entegre ve standard bir BT altyapısının alımı ve idamesi

AI4 Enable Operation and Use

Operasyonun Sağlanması ve Kullanımı – Son kullanıcılara sunulan hizmetler ve hizmet seviyeleri ile memnuniyetin sağlanması ve uygulamalar ile teknoloji çözümlerinin iş süreçlerine entegrasyonu
Teknoloji altyapınızı yazılım ve donanım bazında değerlendirmek ve izlemek istiyorsanız size çeşitli çözümler sunabiliriz. Yazılım ve donanımlarınızın çok sayıda kullanıcı yükü altında nasıl çalıştığını görmek istiyorsanız Micro Focus SilkPerformer yük/stres testi çözümümüzü, kurumsal (J2EE, .Net) yazılımlarınızın performansını denetlemek ve performans problemlerini çözmek için DynaTrace Diagnostics ile birlikte deneyebilirsiniz. Shunra çözümleri ile ağ altyapınızı laboratuvar ortamında tekrar canlandırabilir ve çeşitli senaryolar altında tepkilerini ölçebilirsiniz. Amdosoft b4 ile tüm sistemlerinizi her an kontrol altında tutabilir, problemleri müşteri ya da kullanıcılarınızdan önce görebilir ve gerekli önlemleri alabilirsiniz.

AI5 Procure IT resources

BT Kaynaklarının Alımı – BT organizasyonunun maliyet etkinliğinin ve karlılığa katkısının sağlanması
BT Süreçlerinizi şansa bırakmayın. Micro Focus(Borland), Embarcadero, DynaTrace Diagnostics, Amdosoft, Shunra gibi teknolojik olarak tüm dünyada kabul görmüş, platform bağımsız çözümlerimizi deneyin.

AI6 Manage Changes

Değişikliklerin Yönetimi – İş gereksinimlerine strateji ile aynı doğrultuda cevap verirken çözüm ve hizmetlerdeki problemlerin ve tekrar yapılan işin azaltılması
Çalışan sistemlerinizde yapmak zorunda olduğunuz değişiklikler problemlere yol açabilir. Bu problemleri öngörebilmek, risklerinizi değerlendirmek ve sıkıntıları en aza indirebilmek için değişiklik yönetimi çözümlerimizi deneyin. Müşteri ya da kullanıcı ihtiyaçlarınızdaki değişiklikleri analiz edebilmek için Micro Focus CaliberRM‘i, kaynak kodlarınızla ilgili değişiklik istekleri ve problemleri StarTeam ile yönetin. Micro Focus Silk ailesi ile sistemlerinizdeki problemleri doğru zamanda ayırdedin, çözümlenme süreçlerini ve tüm sistemdeki son durumu anlık olarak izleyin. Veritabanlarınızdaki değişiklikleri IDERA’nın gelişmiş veritabanı araçları ile basitleştirin. Donanım ve üzerilerine kurulu yazılımları Amdosoft b4 ile denetleyin ve değişikliklerden haberdar olun.

DS1 Define and Manage Service Levels

Hizmet Seviyelerinin Tanımlanması ve Yönetimi – Temel BT hizmetlerinin kurum stratejisine uygun hale getirilmesi

DS3 Manage Performance and Capacity

Performans ve Kapasite Yönetimi – BT altyapısının, kaynakların ve yeterliliklerin iş ihtiyaçlarına göre optimize edilmesi

DS4 Ensure Continuous Service

Sürekli Hizmetin Sağlanması – BT hizmetlerindeki aksamaların etkilerinin en aza indirilmesi
Sistemlerinizin kullanımda olduğu andaki performansı geliştirme ortamındaki performansından çok farklı olabilir. Üstelik, sistemlerinizi kullanıma aldıktan sonra bile kapasite ve performans ihtiyaçları değişiklik gösterebilir. Müşterilerinizin ya da kullanıcılarınızın isteklerini tam olarak karşılayabilmek için performans ve kapasite ölçümlerinizin sürekli olarak güncellenmesi ve gerektiğinde anında müdahale edilmesi gerekmektedir. Micro Focus SilkPerformer ve DynaTrace Diagnostics çözümümüz sisteminizin hangi yükler altında nasıl davranacağı konusunda size detaylı bilgi vererek kapasite planlamalarınızda size yardımcı olur. Bu çözüme Shunra ürünlerini ekleyerek hem kullanıcı yükü hem de farklı ağ konfigürasyonları altında sistem tepkilerinizi görebilir ve planlamalarınızı yapabiliriz. Operasyona aldığınız yazılımlarınızın performans problemlerine çözümler üretebilmek için DynaTrace Diagnostics ile operasyonel sisteminizi izleyebilir ve problem oluştuğu anda sisteminizin detaylı durumu ile ilgili bilgileri kaydedebilir ve test ortamında bu problemleri detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Amdosoft b4 ürünü ile tüm sunucu ve istemci sistemlerinizi denetleyebilir, performans bilgileri toplayabilir, sistem kayıtlarını otomatik olarak inceleyebilir, sistem servislerinin durumlarını izleyebilir ve görsel olarak çeşitli kural tanımları yaparak problem ortaya çıkmadan ya da çıkar çıkmaz çözüm üretebilirsiniz. Bu bölümde bahsettiğimiz Micro Focus SilkPerformer, DynaTrace Diagnostics ve Amdosoft b4 ürünleri ile Servis Seviyesi Anlaşmaları’nıza (SLA – Service Level Agreement) uymak için ne gibi değişiklikler yapmanız gerektiğini test ortamında görebilir, operasyona alınmış sistemlerinizde SSA’na uyumluluk durumlarınızı gözlemleyebilir ve olası ihlallerin sebeplerini ayırt edebilirsiniz.

DS10 Manage Problems

Problem Yönetimi – Son kullanıcılara sunulan hizmetler ve hizmet seviyeleri ile memnuniyetin sağlanmasıve çözüm ve hizmetlerdeki problemlerin ve tekrar yapılan işin azaltılması
Testlerinizde çıkan problemlerinizi Micro Focus SilkCentral‘ın web arayüzünden girebilir ve bunları isterseniz Micro Focus StarTeam ile senkronize ederek geliştiricilerinize de ulaşabilir hale getirebilirsiniz. Böylece çalışan ya da geliştirilen sistemleriniz ile ilgili problemleri elektronik ortamda saklayabilir, raporlayabilir, filtreleyebilir ve izleyebilirsiniz. Müşteri ya da kullanıcılarınızdan gelen problem ve istekleri LiveTime gibi bir yardım masası yazılımı ile yönetebilir, buradan filtreleyeceğiniz ciddi problemleri Micro Focus StarTeam kullanıcısı olan geliştirme ya da operasyon ekibinize aktarabilirsiniz.

DS11 Manage Data

Veri Yönetimi – Bilginin kullanımının etkinleştirilmesi ve verinin ulaşılabilir hale getirilmesi
IDERA‘nn üstün veritabanı çözümleri ile veri yapılarınızı müşteri ya da kullanıcılarınızın isteklerine ve süreçlerine göre tasarlayabilir, bu yapıları direk olarak operasyonel veritabanlarınıza aktarabilirsiniz. Verilerinizin bütünlüğünü bozmadan yapılarında değişiklik yapabilir, yeni sorguları performans özelliklerini göz önüne alarak görsel ve hızlı bir şekilde tasarlayabilirsiniz.

DS13 Manage Operations

Operasyon Yönetimi – Veri bütünlüğünün korunması ve BT altyapısının hata ve aksamalara karşı dayanıklı hale getirilmesi, ya da bu hata ve aksamalardan sonra kolayca toparlanabilmesi
Amdosoft b4 ile sistemlerinizi izleyebilir ve gerektiğinde görsel olarak tasarlayabileceğiniz kurallar ile birçok operasyonel süreçlerinizi otomatik hale getirebilirsiniz. Örneğin, Amdosoft b4’ü programlayarak veritabanı servislerinizin durduğunu gördüğünde tekrar çalıştırmayı denemesini, problem devam ediyorsa ilgili operatöre durumu bildiren bir SMS atmasını sağlayabilirsiniz.

Ürünler ve CoBIT çözümlerimiz ile ilgili sorularınızı bize +90 (212) 319 7722 veya +90 (312) 266 0606 numaralı telefonlardan iletebilirsiniz. Dilerseniz çözüm grubu adresimize de E-Posta yazabilirsiniz.