EĞİTİMİN AMACI

“Yazılım Mühendisliği’nde CMMI Temel Eğitimi” ile, CMMI modeli hakkında bilgi edinmek isteyen firmalara ve bu konuya ilgi duyan ve süreç iyileştirme konusunda kendisini geliştirmek isteyen kişilere; modelin genel yapısı, olgunluk ve yeterlilik seviyeleri, basamaklı ve sürekli gösterim şekilleri konularında bilgiler verilecektir. Aynı zamanda CMMI modelinin beş ana seviyesinde yer alan 22 süreç alanı ve uygulamaları konusunda bilgiler verilecek, modelin kurumsallaşma seviyeleri kapsamındaki genel amaçları ve genel uygulamaları anlatılacaktır. Eğitim, CMMI(CMMI-DEV) modeline göre süreç yönetimi yapmak isteyen ve mevcut süreç iyileştirmelerini bu modele göre iyileştirmeyi düşünen firmalar ve kişiler için tasarlanmıştır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

1-CMMI Modeline Giriş
2-CMMI Gösterim Şekilleri
3-CMMI Olgunluk ve Yetenek Seviyeleri
4-CMMI – DEV v1.3 Süreç Alanları
5-CMMI Genel Amaçlar ve Genel Uygulamalar
6-CMMI Özel Amaçlar ve Özel Uygulamalar

 • Proje Planlama
 • Proje İzleme ve Kontrol
 • Konfigürasyon Yönetimi
 • Ölçüm ve Analiz
 • Süreç ve Ürün Kalite Güvencesi
 • Gereksinimlerin Yönetimi
 • Tedarikçi Anlaşmaları Yönetimi
 • Gereksinimlerin Geliştirilmesi
 • Bütünleşik Proje Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Doğrulama
 • Geçerleme
 • Teknik Çözüm
 • Kurumsal Süreç Tanımı
 • Kurumsal Süreç Odağı
 • Ürün Entegrasyonu
 • Kurumsal Eğitim
 • Karar Analizi ve Çözümleme
 • Sayısal Proje Yönetimi
 • Kurumsal Performans Yönetimi
 • Kurumsal Süreç Performansı
 • Neden Analizi ve Çözümleme

7-CMMI – SCAMPI Değerlendirme Yöntemi

EĞİTİMİN SÜRESİ

Standart 3 Gün ( Kurumunuza özel eğitim kapsamı genişletilebilir)