EĞİTİMiN AMACI

Bu eğitimlerin temel amacı, hızlı bir şekilde, kaliteli, ekonomik ve yönetilebilir yazılımların geliştirilmesine yönelik yardımcı Java temelli teknolojileri kullanma becerilerinizi geliştirmektir.

Dünya çapında kabul görmüş ve çoğu fiilen standart haline gelmiş, altyapı sağlayan Java teknolojilerini (Ant, Hibernate, Spring, JSF, JUnit) bu eğitimlerde anlatıyoruz. Bu teknolojiler, yazılım geliştirme faaliyetlerini daha düzenli ve kaliteli bir hale getirmektedir. Gerçek yazılım projelerinde bu teknolojileri kullanmış eğitimcilerimiz tarafından yürütülen eğitimlerde, bu teknolojilerin uygulanmasında sıkça yaşanan sorunlar ve bu sorunların çözümleri de ele almaktadır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

  • J2EE EJB Programlama ve EJB 3.0 ile ortaya Alternatif Persistency
  • Modelleri Uygulama
  • JUnit ile Unit Test Otomasyonu
  • Ant ile Build Management
  • Hibernate ile Data Persistence ve O/R Mapping
  • Java Server Faces Giriş
  • Developing Java Web Services
  • Spring Framework