EĞİTİMİN AMACI

Bu eğitimin amacı UML notasyonunu etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmektir.

EĞİTİMiN FAYDALARI

UML (Unified Modeling Language) object oriented dillerle yazılmış kodların şematize edilmesi için kullanılan standart notasyondur. UML kullanmanın başlıca iki amacı, yazılım projelerini dokümente etmek veya daha henüz çözülmemiş problemleri bütün resmi görerek çözmektir. UML, programcıların birbirleriyle iletişim kurması için ortak notasyon sunması ve karmaşık kavramları özlü bir şekilde anlatma imkanı vermesi açısından yararlıdır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

  • Use Case Diyagramları
  • Gereksinim Analizi
  • Class Diyagramları
  • Sequence ve Collaboration Diyagramları
  • Statechart Diyagramı
  • Yazılım Tasarım Modellemesi
  • Diğer Diyagramlar  UML’in Kullanımına Yönelik Senaryolar

EĞİTİMİN SÜRESİ

  • 3 gün (%80 teorik, %20 workshop)