EĞİTİMiN AMACI

Bilgi Sistemleri Altyapısı, Kaynakları ve Organizasyonel Birimlerin ilişkileri, mevcut ve gelecek durumu aynı mimari model üzerinde gösterilerek iş hedefleriyle uyumluluğu ve stratejik yönetim sağlayan pratiklerdir.

EĞİTİMiN İÇERİĞİ

  • Kurumsal yapının mimari bileşenlerinin tek bir modelde görüntülenmesi,
  • Yapılan değişikliklerin mimariye olan etkilerinin ortaya konulması,Stratejik karar mekanizmalarının desteklenmesi,
  • Uluslararası standartlarda dokümantasyon yapılabilmesi,
  • İş süreçlerinin hangi sistemler üzerinde çalıştığının görselleştirilmesi ve yönetiminin kolaylaşması,
  • Risk Yönetimi ve İş sürekliliği planlamalarının yapılabilmesi,
  • Teknoloji alanında yapılacak güncellemelerin yönünün tespit edilmesi,
  • IT operasyon maliyetlerini azaltması,
  • Sürdürülebilir büyümeyi destekler.

EĞİTİMiN SÜRESİ

  • 2 gün