EĞİTİMİN İÇERİĞİ

GİRİŞ

 • Doğrulama Eğilimi ve Şüpheci Yaklaşım
 • Yazılım Güvenliği
 • Yazılım Güvenliği Gelişimi
 • Güvenli Yazılım Geliştirme Döngüleri
 • Güvenli Yazılım Olgunluk Modelleri

GÜVENLİ GİRDİ KONTROLÜ

 • Cross Site Scripting (XSS)
 • XSS Önleme Teknikleri – Genel
 • AntiXSS Output Encodings
 • OWASP-ESAPI-Java Output Encodings
 • Framework Çözümleri (.NET MVC, Request Validation, JSTL, JSON, v.b.)
 • SQL Injection
 • SQL Injection Önleme Teknikleri – Genel
 • Query Escaping
 • OWASP-ESAPI-Java DB Metotları
 • Query Escaping Problemleri (SQL Truncation Saldırıları)
 • Prepared Statements
 • Parameterized Stored Procedures
 • ORM Çözümleri (Linq2SQL, Hibernate, v.b.)
 • Arbitrary File Uploads
 • Güvenli Upload Stratejileri
 • SecureImage ile Resim Yüklemeleri
 • Digerleri (RFI/LFI,OS,CR/LF,LDAP,XPath)
 • OWASP-ESAPI-Java Escaping metotları
 • Girdi Denetimi Stratejileri
 • Regular Expressions
 • Beyazliste vs. Karaliste
 • Merkezi vs. Dağıtık

GÜVENLİ KİMLİK DOĞRULAMA

 • Kimlik Dogrulama Cesitleri
 • Basic Authentication
 • Windows Authentication
 • OpenID
 • Forms Authentication
 • Kaba Kuvvet, Hesap DoS Saldırıları
 • Güvenli CAPTCHA Kullanımı
 • Kaba Kuvvet Önleme Algoritmaları
 • Kimlik Doğrulama Stratejileri
 • Pozitif vs. Negatif
 • 200 OK vs. 302 Redirection
 • Güvenli Password Reset Stratejileri

GÜVENLİ YETKİLENDİRME

 • Insecure Direct Object Reference
 • Açık Yönlendirmeler
 • Forceful Browsing (Eksik Yetkilendirme Kontrolleri)
 • Yetkilendirme Yöntemleri
 • Java Authentication & Authorization Service
 • OWASP-ESAPI Java
 • .NET Membership

GÜVENLİ KOD ANALİZİ

 • Kod Analizi Temelleri
 • Kod Analiz Araçları
 • CAT.NET
 • Java LAPSE+

ALTYAPI

 • Geliştici Perspektifinden Web Standardları (HTTP/HTML/JS/URL/Encodings/SQL)
 • Web Uygulama Proxy’leri / Güvenlik Firefox Eklentileri
 • Lab Ortamı Kurulumları ve Tanıtımları
 • WebGoat / Eclipse
 • HackmeBank / MS Visual Studio

GÜVENLİ SESSION YÖNETİMİ

 • Session Fixation ve Önlemi
 • Cross Site Request Forgery
 • CSRF Prevention CheatSheet
 • Java CSRFGuard
 • .NET ViewState & ViewStateUserKey
 • Session Korsanlığı
 • HttpOnly – Java Servlet Filters
 • HttpOnly – .NET

GÜVENLİ DİZAYN

 • İş Mantığı Saldırıları
 • Tehdit Modelleme
 • Güvenli Hata Yönetimi ve Kayıt Tutma
 • Log Forging
 • Yetersiz Hata Yönetimi
 • OWASP-ESAPI-Java Logging
 • Log4Net
 • Try/Catch/Finally blokları

GÜVENLİ WEB SERVİSLERİ VE AJAX

 • Web Servisi Zaafiyetleri ve Önlemleri
 • Ajax Zaafiyetleri ve Önlemleri