SQL Tuning ve Profilleme İşini Otomatize Edin

DB Optimizer, veritabanınızdaki sağlıksız çalışan SQL kodlarını hızlı bir şekilde tarayıp, bulup ve optimize ederek veritabanı ve veritabanını kullanan uygulamaların performansını maksimum seviyeye çıkaran bir otomatik SQL optimizasyon aracıdır. DB Optimizer geliştirici ve yöneticilere performansı olumsuz etkileyen query’leri grafik arayüzünde kaynak kullanımı ile birlikte sunar.

Performansı kısıtlayan sorunları hızlı bİr şekİlde bulun

Veritabanı profilleme sistemi ile oluşturan grafiksel olarak sunulan bekleme süresi analizi, performansı olumsuz etkileyen SQL’leri kolayca teşhis etmeye yardımcı olur. Tüm veri kaynağı üzerinde görüntüleme süresi kullanıcı tarafından belirlenebilen bir zaman diliminde yapılabilir. Açıklama planları ise sorunun daha iyi anlaşılması için bir SQL query’nin nasıl çalıştırılacağı ve performansa etkisini kullanıcıya gösterir. Daha sonra kullanılabilecek raporlama sistemi ile de profilleme sırasında elde edilen bilgiler paylaşılabilir.

SQL Query’lerinizi Hızlandırın!

SQL tuning wizard otomatik olarak SQL kodunuzu geliştirme önerilerini ve bilgileri size sunar. Renkli kodlu index analiz sayesinde kullanılan, kullanılmayan veya eksik olan indexleri size bildirir ve optimum performans için önerilerde bulunur. Case Generation ise oluşabilecek tüm koşulları oluşturur ve girilen SQL ifade yerine kullanılabilecek en iyi alternatifi SQL rewrites(tekrar yazım) ve hint injections(ipucu enjeksiyonu) ile size sunar.

GÖRSEL YARDIM İLE KARIŞIK SQL QUERYLERİNİZİN KOLAYCA ÜSTESİNDEN GELİN

Piyasada eşsiz bir şekilde Visual SQL Tuning (VST) diyagramları text(yazı) halindeki SQL ifadelerinizi görsel SQL diyagramlara çevirir. Bu sayede SQL ifadelerinizi veritabanınız üzerindeki etkisini daha iyi görebilirsiniz. Visual SQL Tuning (VST) diyagramları tablolardaki ve tablo istatistikleri ile beraber view’lardaki index ve kısıtları (constraints) ve aynı zamanda SQL ifadelerinde kullanılan join’leri (Cartesian joins, implied Cartesian joins ve many-to-many ilişkiler gibi) size görüntüler.

ÜRETİM ÇEVRELERİNİZİ SİMÜLE EDİN

Yükleme testi(load testing) mevcut olan ve alternatif SQL query’lerin veritabanınıza olan etkisini doğrular. Query’lerinizi aynı anda paralel bir şekilde çalışacak şekilde konfigüre edebilir ve simüle ettiğiniz üretim ortamında nasıl tepkiler verdiğini gerçek sisteminizde hiçbir risk oluşturmadan test edebilirsiniz.

VERİ TABANI YÖNETİMİNDE EN İYİSİ OLUN

DB Optimizer’ın veritabanınızdaki dar geçitlerileri profilleme, SQLtune ve yükleme testi yetenekleri şirketinize veritabanınızın optimizasyonu, çalışma süresi ve uygunluğu açısından büyük avantajlar sağlar. Bu yetenekler size performans problemleri çözmede, veri yönetiminde ve uygunluk stadartlarında ustaca rol almanızı sağlar.

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MINIMUM HARDWARE REQUIREMENTS:

  • 1 GHz or faster CPU
  • 1 GB of RAM
  • 1 GB of free disk space
  • 1024 x 768 display

SUPPORTED OPERATING SYSTEMS

  • Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (32- and 64-bit)
  • Windows Server 2012 & 2012 R2, Windows Server 2008 SP1 & 2008 R2 (32- and 64-bit)
  • Linux, x86-32, GTK 2

– Red Hat Enterprise Linux 5.0
– SuSe Linux Enterprise Server 10

SUPPORTED DATABASE PLATFORMS:

  • SQL Execution:

– Oracle 9i, 10g, 11g, 12c
– SAP Sybase ASE 12.x-15.x
– IBM DB2 LUW 9-10.x and 11.x*
– Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2012*, 2014*, 2016*
– JDBC (execution only)

  • SQL Profiling:

– Oracle 9i, 10g, 11g, 12c
– SAP Sybase ASE 12.x-15.x
– IBM DB2 LUW 9-10.x and 11.x*
– Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2012*, 2014*, 2016*

*For these databases, DB Optimizer supports a subset of this database version’s features/functions.
Note: DB Optimizer does not access the information, tables or views licensed under Oracle’s diagnostic pack.

DATASHEET

DB Optimizer’ın sunduğu teknik özellikler ile ilgili DataSheet dokümanımızdan bilgi edinebilirsiniz.