EĞİTİMİN AMACI

Projelerin başarılı olması için testlerle ilgili iyi pratikleri ve uluslararası kabul görmüş yetkinlikleri uygulamalı olarak edinerek test planlama, test işletimi ve sonuçların raporlanmasına ilişkin test sürecinin sistematik bir yapıda yardımcı araçlar ile nasıl yönetileceğini ve nasıl uygulanacağını öğreneceksiniz.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Temel Test Terimleri ve Kavramlar
 • Testlerle İlgili Standartlar ve Çerçeve Modeller
 • Temel Test Süreci ve Aktiviteleri
 • Geliştirme Boyunca Test
 • Statik Test Yöntemleri
 • Test Tasarım Teknikleri Test Yönetimi
 • Test Araçları ve Otomasyon
 • Test Prensipleri
 • Test Psikolojisi ve İş Etiği
 • Test Personelinin Sorumlulukları ve Yetkinlikleri
 • Test Yaklaşımları
 • Test Planlama ve Kontrol
 • Test Planı ve Test Takvimi
 • Test Analizi ve Tasarımı
 • Test Hazırlama ve Yürütme
 • Test Raporlama ve Değerlendirme
 • Birim, Entegrasyon, Sistem ve Regresyon Testleri
 • Fonksiyonel Testler
 • Kullanılabilirlik/Erişilebilirlik Testleri

 • Güvenlik, Performans ve Yük Testleri
 • Test Teknikleri
 • Beyaz ve Kara Kutu Testleri
 • Statik Testler ve Gözden Geçirme Yöntemleri
 • Test Senaryoları (Test Case)
 • Test Dokümantasyonu
 • Test Organizasyonu
 • Test Planı, Test İlerleme Gözetimi ve Kontrolü
 • Konfigürasyon, Risk ve Hata Yönetimi
 • Test Aracı Çeşitleri
 • Test Aktivitelerinde Araçların Etkin Kullanımı

EĞİTİMİN SÜRESİ

 • 3 Gün