ANKARA +90 (312) 266 06 06 - İSTANBUL +90 (212) 319 77 22

TÜBİTAK BİLGEM YTE

CMMI en yüksek olgunluk seviyesi olan;

Seviye 5’e ulaşmayı başaran ilk ve tek kamu kuruluşu olmaya hak kazandı.

Danışmanlık ve belgelendirme hizmetleri, Türkiye’nin önde gelen savunma kuruluşlarının CMMI belgelendirme faaliyetlerini yöneten BTG’nin resmi danışmanı Baş Tetkikçi Wayne Littlefield tarafından gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’deki CMMI Insitute onaylı resmi belgelendirme çalışmalarının çoğunluğu (%50’den fazla) BTG (Bilgi ve Teknoloji Grubu) tarafından yapılmıştır.

UYGULAMA DANIŞMANLIĞI

Şirketinizi CMMI SERTİFİKASI almaya hazır hale getiriyoruz.

CMMI EĞİTİMİ

Süreç alanlar ve tetkikle ilgili eğitim sağlıyoruz.

RESMİ TETKİK

CMMI ile ilgili konularda resmi belgelendirme sağlamaktayız.


CMMI (Capability Maturity Model Integration)

1991 yılında, Amerikan Savunma Bakanlığının, çalışacağı şirketlerledeki özellikleri belirlemesiyle ortaya çıkmıştır.
Nitelikli yazılım ve sistem tedarikçilerinin belirlenmesinde kullanılmaya başlanan bir sertifika programıdır.
CMMI derecelendirmesi yazılım geliştirme sürecini önceden kestirilemez bir sanat dalı olmaktan çıkartıp yönetilebilir, ölçülebilir, tahmin edilebilir ve tekrarlanılabilir bir iş süreci haline getirmeyi hedeflemektedir.
Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli/Capability Maturity Model Integrated (BYOM/CMMI®) de kurumlara süreçlerini geliştirirken rehberlik eden bir modeldir.

CMMI SEVİYELERİ

Yetenek olgunluk modelleri süreçleri 5 seviyede değerlendirirler. Bu seviyeler şunlardır:

1. SEVİYE

Süreçler önceden tahmin edilemez, kontrolleri zayıftır ve tepkiseldirler. Anlık çözümler geliştirilir ve acil durumlarda süreçler tamamen bir kenara bırakılır.

3. SEVİYE (TANIMLANMIŞ)

Süreçler kurum bazında tanımlanır ve yönetilir. Kurumun süreçleri bir havuzda toplanır ve tüm projelerde bu süreçler kullanılır.

2. SEVİYE (YÖNETİLEBİLİR)

Süreçler proje bazında tanımlanır ve yönetilir. Projenin süreçleri bir havuzda toplanılarak yönetilir.

4. SEVİYE (NİCEL OLARAK YÖNETİLEBİLİR)

Süreçler nicel olarak ölçülmekte ve kontrol edilmektedir.

5. SEVİYE (EN İYİ)

Süreçler ve süreç iyileştirme odak noktasıdır. Hedef, kaliteyi sürekli olarak arttırmaktır.

CMMI MODELİNİN DETAYLARI

CMMI modelleri birer süreç ya da süreç tanımı değildir. Süreçlerin gerçekleştirilmesinde birer yol göstericidir.

Bu süreç alanlarının her biri kurum içinde var olan ya da kullanılan, ve birbirleriyle organik bağı olan süreçlerin bir araya getirilmesinden oluşmaktadır. Süreç alanları birbirlerinden bağımsız olarak tanımlanmış olsa da kurumsal yapı içerisindeki etkileşimlerin herhangi bir süreç iyileştirme çalışmasındaki sonuçları mutlaka gözönünde tutulmalıdır.

CMMI modeli içinde 25 süreç alanı vardır. Bu süreç alanları 4 ana disiplin altında toplanır: Sistem Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bütünleşik Ürün ve Süreç Geliştirme ve Tedarikçi Kontrolü (SGTK) 

CMMI modeli iki farklı gösterime sahiptir.


  • “Sürekli Gösterim” herhangi bir süreç alanında bir yetenek olgunluk seviyesi ile belirlenir. Bu gösterim sayesinde kurumunuzda istediğiniz süreç alanlarında istediğiniz yetenek olgunluk seviyesinde çalışmalar yapabilirsiniz.
  • “Etaplı Gösterim” belirli süreç alan gruplarında çeşitli etaplar halinde iyileştirmeler sağlanır. Böylece süreç iyileştirme çalışmalarına yeni başlayan kurumlar, önlerinde kesin olarak tanımlanmış bir yol görebilirler.
2. SEVİYE

Gereksinim Yönetimi Proje Planlama Proje Yönetimi ve Kontrol Tedarikçi Anlaşma Yönetimi Ölçüm ve Analiz Süreç ve Ürün Kalite Güvence Konfigürasyon Yönetimi

3. SEVİYE

Gereksinim Geliştirme Teknik Çözüm Ürün Entegrasyonu Doğrulama Geçerleme Kurumsal Süreç Odaklanması Kurumsal Süreç Tanımlama + IPPD Kurumsal Eğitim Bütünleşik Proje Yönetimi + IPPD Risk Yönetimi Karar Analiz ve Çözümleme

4. SEVİYE

Kurumsal Süreç Performansı Nicel Proje Yönetimi

5. SEVİYE (EN İYİ)

Süreçler ve süreç iyileştirme odak noktasıdır. Hedef, kaliteyi sürekli olarak arttırmaktır.

SÜREÇ UZMANLARIMIZ

wayne-littlefield2

SEI sertifikalı CMMI SCAMPI-C denetim danışmanımızdır. Dünyanın bir numaralı CMMI eğitim ve danışmanlık şirketi olan, ABD ve dünya çapında önde gelen savunma, finans, telekom, sağlık v.b. şirketlere danışmanlık, değerlendirme ve sertifikasyon sağlamış olan Borland/Teraquest’te görev yapmıştır. Mr.Littlefield şu anda Bilgi ve Teknoloji Grubu (BTGRUBU)’nun Türkiye’deki tüm CMMI çalışmalarında bağlı olarak çalışmaktadır.

Mr. Wayne LITTLEFIELD

High Maturity Lead Appraiser
yucel

Türkiye’de seçkin kurumlara Yazılım Kalite Standardı CMMI konusunda danışmanlık yapan Tepeköy, ABD ve dünya çapında CMMI konusunda uluslararası deneyime sahip Wayne Littlefield ile çalışmalarına devam etmektedir. Bununla birlikte, Tepeköy, ITIL, IT operasyon süreçlerinde geliştirme ve iyileştirme yeteneğine sahiptir.

Yücel Tepeköy

CMMI Hizmetleri Çözüm Direktörü
s200_mert-nuhoglu

14 seneden bu yana yazılım hayat çevriminin gereksinim analizinden test otomasyonuna, yazılım geliştirmesinden proje yönetimine, yazılım hayat çevriminin çok farklı pozisyonlarında uygulamalı deneyim sahibidir. Tüm yazılımsal problemleri toplam kalite yönetimi ve sistem düşüncesi yöntemleriyle yaklaşarak ele alır.

Mert Nuhoğlu

Süreç Uzmanı
ULUSLARARASI PROJELER

Yurtdışı kaynaklı askeri projelere teklif vermek için en az CMMI 3 düzeyinde olmalısınız. Askeri sektörde varolan bu gereklilik artık kamu ve özel sektöre de hızla yayılıyor.

GÜVENLİ UYGULAMA

Uluslararası alanda tanınıp, yazılım geliştirme süreçlerinin doğru uygulanacağını garanti belgelersiniz.

RİSK KONTROLÜ

yazılım geliştirme sürecinde oluşabilecek riskleri ve bunlarla ilişkili maliyetleri önceden tahmin edebilir ve önlem alabilirsiniz.

101

COUNTRIES

Organizations use CMMI to elevate performance in 101 countries.

11

NATIONAL GOVERNMENTS

11 governments invest in CMMI to support economic development in their countries.

10

LANGUAGES

CMMI models have been translated into 10 languages.

CMMI KAPSAMINDA SAĞLADIĞIMIZ HİZMETLER VE EĞİTİMLER

CMMI Level 3 Class C Appraisal

2 Days Off-site Appraisal Planning

7 Days On-site Appraisal Activities

Appraisal Preparation Activities I

2 Days SCAMPI Appraisal Training

2 Days Practice Implementation Indicator Description (PIID) Workshop

1 Day On-site Planning

1 Day Off-site Planning

As an option there can be “CMMI Level 3 Class B Appraisal

2 Days Off-site Appraisal Planning

7 Days On-site Appraisal Activities

Appraisal Preparation Activities II

5 Days Readiness Review

2 Days Off-site Planning

Formal Appraisal – CMMI Level 3 Class A Appraisal

2 Days Off-site Appraisal Planning

8 Days On-site Appraisal Activities

CMMI hakkında bilgi ve deneyim edinmek, süreçlerinizi CMMI’a uygun olarak iyileştirmek, 3. ya da 5. CMMI derecesine ulaşmak ve ilgili SEI sertifikasyonunu almak istiyorsanız bizimle iletişime geçin.

CMMI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

  • SEI kurumlara sertifikasyon  yapmamaktadır ve değerlendiricilerin de sertifikasyon yapmalarına müsade etmemektedir. Değerlendirmelere giren kurumlar “herhangi bir seviyede sertifikalandırıldıklarını anons ve reklam edemez”. Böyle bir anons halinde şikayet noktası http://www.sei.cmu.edu/partners/resources/ethics/ adresidir. Bu durumda SEI kontrat uzmanları kurum ile derhal temasa geçerek bu söylemlerini kaldırmalarını talep edecektir.
  • CMMI SCAMPI  A, B ya da C sınıfları başarı belgesi Baş Değerlendiricinin yetkisi dahilinde olup değerlendirmeye giren kurum/kuruluşun başarı ile tamamlaması halinde bu belge verilebilmektedir. Önemli olan belgedeki kişinin SEI kurallarına uygun olarak SCAMPI değerlendirme türlerinden birini yapıp yapmadığıdır.
  • Resmi SEI sertifikalı baş değerlendiricisi tarafından yapılan CMMI değerlendirme sonucu sadece bir gözlemleme belgesi verilmekte olup, SEI tarafından bundan sonraki projelerde veya operasyonda ilgili kurumun ilgili biriminin CMMI’ya uygun olarak gelecek projelerini yapacağını garanti etmez ve dolayısıyla bu konuyu garanti/denetim altında tutan bir sertifikasyon kesinlikle değildir.
  • CMMI belgesi farklı model, metod, sürüm ve sınıflara sahiptir. Bu bağlamda hangi Model (Geliştirme, Tedarik, Hizmet, Kişi), hangi seviye (1,2,3,4,5), hangi metot (SCAMPI 1.1, 1.2 …), hangi sürüm (1.1, 1.2…) ve hangi sınıf (A,B,C) olduğu belirtilmeden tek başına “CMMI Seviye XXX belgesi” kavramı durumu açıklamaya yeterli değildir. Kurum/kuruluş bu değerlendirmelerden herhangi birisini tercih edebilir ve tamamladığı bölümü için belgelendirme yapılabilir. Bu konudaki detaylı bilgiler; http://cmmiinstitute.com/cmmi-solutions/cmmi-appraisals/cmmi-appraisal-classes/  sayfasında verilmiştir. Bu sayfada sınıflar arası (A, B ve C) fark anlatılmıştır. Sayfanın ilk paragrafının son cümlesinde de belirtildiği üzere bu sınıfları biliyorsanız kurumunuz için hangi sınıf değerlendirmenin yapılması kararını daha iyi verebilirsiniz.
  • SEI’nı sayfasında sadece Sınıf A belgelendirmesi alan organizasyonlar açıklanmakta olup bu B ve C sınıflarının olmadığı ya da denetlenip belgelendirilmediği anlamına gelmemektedir. Sınıf A değerlendirme listesi https://sas.cmmiinstitute.com/pars/pars.aspx adresinden görülebilir.

%50 den fazla

CMMI Institute’ın yıllardır resmi iş ortağı olan BTG (Bilgi ve Teknoloji Grubu) olarak Türkiye’nin en prestijli kurum ve firmalarını portföyünde bulundurmaktadır. Türkiye’deki CMMI Insitute onaylı resmi belgelendirme çalışmalarının çoğunluğu (%50’den fazla) BTG (Bilgi ve Teknoloji Grubu) tarafından yapılmıştır.

Dünyanın önde gelen savunma kuruluş ve şirketlerinde YAZILIM (SW), SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ (SE), INTEGRATED PRODUCT ve PROCESS DEVELOPMENT (IPPD) alanlarını kapsamak üzere CMMI tabanlı eğitim, danışmanlık ve değerlendirme hizmetleri sağladık.

Sıra No Referans Adı Resmi CMMI Seviyesi Tarih
1.
AGMLab
CMMI Seviye 3 25.03.2016
2.
Altay Yazılım Savunma Endüstriyel San. Tic. A.Ş.
CMMI Seviye 3 04.03.2013
3.
ASELSAN HBT
CMMI Seviye 3 28.05.2013
4.
ASELSAN MGEO
CMMI Seviye 3 23.10.2014
5.
ASELSAN REHİS
CMMI Seviye 3 21.09.2012
6.
ASELSAN SST
CMMI Seviye 3 10.12.2012
7.
BİLGİ Bilgi Sistemleri A.Ş.
CMMI Seviye 3 15.02.2013
8.
Cybersoft C/S Ltd.
CMMI Seviye 3 06.12.2013
9.
İŞLEM Coğrafi Bilgi Sistemleri A.Ş.
CMMI Seviye 3 17.04.2015
10.
TİGA BİLİŞİM
CMMI Seviye 3 24.07.2015
11.
OBSS
CMMI Seviye 3 23.02.2015
12.
SİMSOFT Bilgisayar Teknolojileri Ltd.
CMMI Seviye 3 16.05.2014
13.
T2 YAZILIM A.Ş.
CMMI Seviye 3 06.02.2015
14.
TÜBİTAK BİLGEM YTE
CMMI Seviye 5 03.03.2017
15.
TÜBİTAK BİLGEM BTE
CMMI Seviye 3 11.07.2014
16.
TÜRK TELEKOM
CMMI Seviye 3 22.11.2013
17.
VENDEKA
CMMI Seviye 3 28.08.2015